גרפולוגית מומחית

English Hebrew
רומה אבישי – 30 שנות נסיון

שאלות ותשובות


שאלה 1:
מה אפשר ללמוד מהבדיקה הגרפולוגית על כתב-יד?
תשובה:
מהבדיקה הגרפולוגית אפשר ללמוד על הכישורים של הנבדק, על אופיו ועל מצבו הנפשי והפיזי. כל אלה מתבטאים בכתב-ידו. על סמך ניתוח כתב-יד אפשר לכוון את הכותב לתחום לימודים או עיסוק שיתאימו לו ביותר. הבדיקה הגרפולוגית של המועמד תעזור למעסיק בבחירת העובד שיתאים למשרה.

שאלה 2:
האם תוצאות הבדיקה הגרפולוגית הן אמינות?
תשובה:
כמו בכל תחום העוסק בבני אדם, לרבות רפואה, פסיכולוגיה וחינוך, גם בניתוח כתב-יד ישנה אפשרות של טעות מסוימת בתיאור אישיותו של הנבדק. לרוב הטעות היא בהערכה של השפעת תכונה מסוימת, שהובחנה נכון, על תיפקודו הכולל של האדם. באופן כללי, אפשר לקבוע כי בדיקה גרפולוגית מעניקה כלים טובים לאבחון אישיותו של הנבדק, אך רצוי לתמוך בה על ידי ראיונות עבודה, (כשמדובר בקבלתו לעבודה), בדומה לבדיקות אישיות ע"י מבחנים פסיכולוגיים.

שאלה 3:
האם אפשר לשנות כתב יד ועל יד כך להטות את תוצאותיה של הבדיקה הגרפולוגית?
תשובה:
היות וכתב-יד נובע מתנועה טבעית של האדם, אין באפשרותו לשנותו. כותב יכול להתאמץ כדי "לכתוב יפה", לפחות בהתחלה, אך המאמץ יהיה ניכר בכתב ידו, שיהיה מאולץ ולא טביעי. יתר על כן, אדם לא יכול לשנות את תנועתו הטבעית לאורך זמן. (כפי שאי-אפשר לשנות הליכה טבעית). לאחר כמה שורות בקדמת הדף, הכותב יחזור לכתב-ידו הטבעי, שמשקף נכונה את אישיותו.

שאלה 4:
האם כתב- יד משתנה כל הזמן?
תשובה:
כן, כתב-יד משתנה בכל רגע ורגע. על כתב-יד משפיעים גורמים רבים, כגון שינויים במצבי רוח של האדם, ברמת ערנותו או עייפותו ושינויים בסביבתו ובהרגשתו. יש אנשים שכתב-ידם יציב יותר ואחרים שכתב-ידם משתנה בגבולות רחבים מאד. השתנות כתב-יד היא תכונת חשובה באבחון אישיותו של הנבדק. על אף הנאמר לעיל, ישנן תכונות קבועות ובסיסיות של כתב-יד שאינן משתנות. אלה מצביעות על תכונות קבועות באישיותו של הנבדק. בדיקה גרפולוגית חייבת להתייחס לתכונות קבועות של כתב-יד וגם לשינוים מקריים שלו.

שאלה 5:
האם כתב –יד משתנה עם הזמן?
תשובה:
כן-במידה מסוימת. התבגרות גורמת לכתב-יד להשתנות, כיוון של אישיותו של הכותב מתגבשת ונעשית יציבה יותר. בגיל מבוגר הכתב לעתים מושפע ממצבו הבריאותי של הכותב. למרות זאת, התכונות הבסיסיות של כתב –יד נשארות לרוב קבועות ויציבות למשך שנים רבות.

שאלה 6:
האם אפשר לנבא את העתיד על סמך בדיקת כתב- יד?
תשובה:
לא. על סמך כתב-יד אפשר לאבחן אישיותו ומצבו הנפשי והפיזי של האדם ברגע הכתיבה. אין אפשרות לנבא מה יקרה לו בעתיד. גרפולוגיה אינה שייכת לתחום מגידי עתידות.

לא ניתן להגיב